fbpx

Meie spetsialistid

Meie töötajad on suurte kogemuste ja pideva erialase täiendõppega. Teeme omalt poolt kõik selleks, et Sinu teekond meie juures kujuneks inspireerivaks ning vastuvõtt soojaks.

Psühhiaater
Töökeeled: eesti, inglise, soome

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiteaduse eriala 2005. aastal. Psühhiaatria residentuuri sooritasin Soomes, kus sain täiskasvanute psühhiaatria eriarsti diplomi Tampere Ülikoolist 2011. aastal.

Minu töökogemus psühhiaatrias on saadud peamiselt Soomest. Mul on töökogemust nii haigla- kui ka haiglavälisest psühhiaatriast. Haiglas olen töötanud akuut-, meeleoluhäirete ja noorte täiskasvanute rehabilitatsiooni osakonnas. Oman umbest kolmeaastast töökogemust konsultatiivpsühhiaatriast. Olen töötanud transseksuaalsete ja soovahetusoperatsiooni soovivate inimestega. Oman mitmeaastast kogemust kultuuripsühhiaatrias. Lisaks olen aastate vältel kokku puutunud aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja muude neuropsühhiaatriliste probleemidega.

Lähtun oma töös põhimõttest, et parimaid tulemusi saavutatakse psühhiaatrias patsienti tähelepanelikult kuulates, koostööd tehes ja üheskoos sobivaimat lahendust leida proovides. Olen koolituselt täiskasvanute psühhiaater, kuid võtan vastu ka lapsi ja noorukeid.

Emili Telliskivi

emili@psuhhiaatriakeskus.ee

Lastepsühhiaatria resident

Psühhiaater
Töökeeled: eesti, inglise, vene

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiteaduse  eriala 1984. aastal. Olen töötanud teaduslaboris, jaoskonna arstina  ning tervishoiukorralduses spetsialisti  ja tippjuhina. Tagasi kliinilise meditsiini juurde pöördusin 2012 aastal. Lõpetasin psühhiaatria residentuuri Põhja-Eesti Regionaalhaigla baasil 2017 aastal. Olen täiskasvanute psühhiaatrina  töötanud nii haiglas kui polikliinikus enamasti  meeleolu ja ärevushäirete valdkonnas.

Olen baaskursuste tasemel  omandanud täiendavaid  teadmisi mitmetest psühhoteraapia meetoditest (kognitiiv-käitumisteraapia, pereteraapia, traumateraapia (EMDR) ja skeemiteraapia), mis võimaldavad mul medikamentosse ravi rakendamise kõrval anda soovitusi ka teraapiate valikul.

Olen seda usku, et inimene  saab  oma seisundit ja käitumismustreid paremini mõistes paljuski  oma  toimetulekut parandada.  Olen huviga uurimas erinevate kehatööd ja energeetikat parandavate  meetodite vaimse tervise mõju.

Võtan vastu täiskasvanuid ja noori alates 16. eluaastast.

Stella Langer-Laur

Stella Langer-Laur

stella@psuhhiaatriakeskus.ee

Psühholoog
Töökeeled: eesti, inglise, vene

  • Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut (tase 7)
  • Lisapädevusega kliiniline lapsepsühholoog (tase 7)

Olen lõpetanud psühholoogia teadusmagistrantuuri Tallinna Ülikoolis 2005. aastal ning  täiendanud ennast kliinilise psühholoogia valdkonnas Tartu Ülikoolis.

2010. aastast oman pereterapeudi pädevust. Lisaks olen läbinud laste ja noorukite skeemiteraapia baaskoolituse ning osalenud laste ja noorukite psühhoanalüütilise teraapia väljaõppes.

Tööalaselt olen saanud pikaajalise praktika Põhja-Eesti Regionaalhaigla  Psühhiaatriapolikliinikus, kus igapäevaselt tegelen autismispektri- ja  tähelepanuhäiretega, samuti ärevuse  ja meeleolu probleemidega.

Enne psühholoogia juurde pöördumist töötasin üle 10 aasta erasektoris personali- ja ettevõtte juhtimise valdkonnas nii eesti kui rahvusvahelistes korporatsioonides.

Tööülesannete tõttu puutusin tihti kokku tööalaste konfliktide, kommunkatsiooni probleemide ning läbipõlemisega.

Psühhoterapeudina väärtustan laialdasi isiklikke ja tööalaseid kogemusi, pidevat enesetäiendamist ning isiksuslikku arengut toetavaid väljakutseid, mis on mind viinud rahvusvahelistele üritustele ja koolitustele maailma erinevatesse paikadesse.

Oma töös pean oluliseks patsiendi vajaduste märkamist ning keskendumist muutustele, eneseavastamisele ja uue õppimisele.

Töötan nii täiskasvanute kui laste- ja noorukitega alates 7.eluaastast.

Kuulun järgmistesse erialaühendustesse:

  • Eesti Kliiniliste Psühholoogide Ühing
  • Eesti Psühhiaatrite Seltsi lastepsühhiaatria sektsioon
  • Eesti Lastepsühholoogide Ühing
  • Eesti Pereteraapia Ühing

Küllike Oja

kyllike.oja@gmail.com

Superviisor, coach, karjäärinõustaja
Töökeeled: eesti, vene

  • Superviisor/coach (tase 6)
  • Karjäärinõustaja (tase 6)

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika magistrantuuri ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, läbinud International Supervision and Coaching Institute, superviisor/coachi ja Professionaalse Psühholoogia Erakoolis psühholoogilise nõustaja väljaõppe.

Viimased viisteist aastat tööelust olen pühendanud inimestele, olles probleemide ennetajaks, neutraalseks arengupartneriks, mõttekaaslaseks ja giidiks siseilmas. Olgu see siis uute väljakutsete leidmine, eneseavastamine, tööalaste juhtumite lahendamine või meeskonnasuhete silumine. See on töö, mida armastan, mille nimel ise tööd teen, mis mind inspireerib.

Aastatel 2005 – 2021 töötasin Eesti Töötukassas karjäärinõustaja ja karjäärikeskuse juhina. Suures organisatsioonis töötamine on olnud kuldaväärt klienditöö ja enesearengu kogemus. See on võimaldanud läbida erinevaid nõustamis- ja juhtimisalaseid täiendkoolitusi, sh karjäärinõustaja baasõppe, juhtide arenguprogrammi, olla mentee ja mentor, supervisii ja koolitaja. Paralleelselt palgatööga olen aastast 2016 erapraksises superviseerinud, coachinud ja koolitanud peamiselt sotsiaaltöö- ja lastekaitsetöötajaid, keskastme juhte ja karjääripöörajaid.

Olen oma töös kliendile keskendunud, paindlik ja varieeruv, tööriistakastis leidub mitmeid loovmeetodeid, võtteid sotsiodünaamilisest, süsteemsest ja lahenduskesksest lähenemisest, kuid peamiseks pean siiski omavahelist suhet ja dialoogi ning inimese terviklikkust.

Kuulun järgmistesse erialaühendustesse:

  • Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ) alates 2015
  • Karjäärinõustajate Ühingu (KNÜ) alates 2005, juhatuse liige 2021 – 2024 ja 2014 -2016

Aja broneerimiseks kirjuta palun aadressile kyllike.oja@gmail.com

Ille Mikkov

Ille Mikkov

Psühhiaatriaõde
Töökeeled: eesti, vene

Olen lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ja hiljem ka Tallinna Tervishoiukõrgkooli, lisaks pidevalt täiendanud ennast paljudel erinevatel erialastel koolitustel.

Minu esimene töökoht õena oli Ida-Tallinna Keskhaiglas ning seejärel olin lühiajaliselt ka lasteaiakasvataja.

Alates 1980. aastast kuni käesoleva ajani olen töötanud psühhiaatriaõena Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus. Enamuse sellest ajast olen tegelenud laste ja noorukitega. Laste ja noorukite psühhiaatriaalaseid kogemusi olen lisaks omandanud lühiajaliselt Soomes ja Rootsis. Olen olnud Tallinna Tervishoiukõrgkoolis praktikajuhendaja, samuti osalenud mitme aasta vältel kliiniliste ravimuuringute meeskondade töös.

Iseseisvat vastuvõttu tehes pean õena väga oluliseks patsiendi kuulamist, tema vajaduste märkamist, seisundi jälgimist ravi käigus. Sama tähtis on ka pere kui meeskonna õendus- ja elustiilinõustamine vaimse tervisega seotud murede korral. Oluliseks pean ka oskust motiveerida patsienti optimaalse elu- töö- ja õppekorralduse ning raviplaani järgimiseks. Patsientide raviprotsessis pean väga oluliseks meeskonnatööd.

Oled väga oodatud!

Aja broneerimiseks palun kasuta online-broneeringut või võta ühendust info@psuhhiaatriakeskus.ee. ​
Kui soovid midagi küsida, saada oma palve kontaktivormi kaudu.