fbpx

Tere tulemast Kesklinna Psühhiaatriakeskusesse!

Meie jaoks ei ole ükski mure tähtsusetu ning me ei jäta mitte kedagi oma murega üksi. Meie oma valdkonna ekspertidest koosnev meeskond aitab otsida lahendusi ning õigeid ravimeetodeid erinevatele vaimse tervise probleemidele. Samuti panustame palju ennetustöösse. Meie patsiendid võivad meid usaldada. Meie juurde on teretulnud nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud.

Patsientidega kohtume nii kohapeal, hubases kesklinna keskuses kui ka virtuaalselt.

Meie keskuses töötavad psühhiaatrid, kliinilised psühholoogid, pereterapeudid ning vaimse tervise õed.

Psühhiaater
Psühhiaater on eriarst, kes oskab oma teadmisi ja kogemusi rakendades hinnata inimese vaimse tervise seisundit ja vastavalt sellele määrata kas farmakoloogilise ravi või suunata kliinilise psühholoogi juurde psühhoteraapiasse.
Lastepsühhiaater

Lastepsühhiaater on eripädevusega psühhiaater, kellel on kogemus just lastele omaste psüühikahäirete ja arenguliste iseärasuste eristamisel ja äratundmisel. Sageli kasutatakse ravimeid ja psühhoteraapiat samaaegselt ning levinud ongi kombineeritud ravi. Kergematel juhtudel ja sageli lastel piisab ka ainult psühhoteraapiast või lausa psühholoogilisest nõustamisest. Otsuse, milline ravivorm oleks kõige tõhusam, teeb arst koostöös ravimeeskonnaga, kuhu kuuluvad lapsepsühholoog, vaimse tervise õde ja logopeed. Ravimeeskond lähtub oma töös lapse individuaalsusest ja tema paremaid huve arvestades ning teeb koostööd lapse, tema pere ja võrgustikuliikmetega

Kliiniline psühholoog

Kliiniline psühholoog on psühholoogia vähemalt magistritaseme väljaõppega, kellel on kliinilise psühholoogi kutsetunnistus. Kutse saamise eelduseks on lisaks magistrikraadile ka kindlas mahus kliinilise psühholoogia alast enesetäiendust ja praktikat ning vähemalt aasta aega juhendamise all töötamist. Kliinilised psühholoogid tegelevad psühholoogiliste probleemide, psüühika- ja käitumishäirete hindamise, ravimise ja ennetamisega kasutades selleks psühholoogias tunnustatud tõenduspõhiseid sekkumisi ning uurimisvahendeid ja -meetodeid. Kliinilisel psühholoogil võib olla olenevalt valdkonnapõhisest spetsialiseerumisest ka lisakutseid – neuropsühholoog, psühhoterapeut, lapsepsühholoog, kohtupsühholoog. Psühholoog ei väljasta ravimeid.

Psühhoterapeut

Psühhoterapeut on valdavalt psühholoogi või psühhiaatri haridusega kindla psühhoteraapia koolkonna juures väljaõppe läbinud spetsialist. Mõned koolkonnad lubavad ka muid lähedalseisvaid baasharidusi (nt sotsiaaltöötaja, eripedagoog). Psühhoterapeut kasutab psüühikahäirete ravimiseks oma väljaõppepõhiseid meetodeid, kohandades lähenemist vastavalt inimese ja probleemi vajadustele.

Vaimse tervise õde

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega õendusala spetsialist, kes oskab hinnata inimese vaimse tervise seisundit ja nõustada just vaimse tervisega seotud probleemide osas. Samuti on ta võimeline otsustama, kas oma tervisemurega pöörduv inimene vajab edasi psühhiaatri vastuvõtule suunamist või piisab näiteks psühholoogi nõustamisest. Lisaks kuulub vaimse tervise õe töö juurde juba psühhiaatrilist ravi saavate patsientide terviseseisundi jälgimine, nõustamine lihtsamates küsimustes (uni, ravi kulg, toimetulek haigusega, igapäevaellu naasmist puudutavad küsimused). Alati on vaimse tervise õe kõrval arst, kes juhib raviprotsessi.

Meie keskuses tegelevad vaimse tervise õed laste, noorukite ja täiskasvanutega. Esmasel konsulteerimisel aitab vaimse tervise õde otsustada, kas on vajalik psühhiaatri või psühholoogi sekkumine. Mõnikord  piisab ainult  vaimse tervise õe konsultatsioonist.

Vaimse tervise õe teenusteks on:

 • Olla toeks  noore inimese abistamise esmasel etapil
  • meeleolulanguse,
  • ärevushäirete ning paanikahoogude,
  • unehäirete
  • ennast kahjustava käitumise ning  suitsidaalsete mõtete korral.
 • Laste ja nende vanemate konsulteerimine aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning autismispektrihäire kahtlusel, samuti emotsioonide juhtimisega toimetulekul
 • Korduvate patsientide ravi ja seisundi jälgimine
Psühholoogiline nõustaja

Psühholoogiline nõustaja on erialase väljaõppega spetsialist, kes  toetab kliente vaimse tervise hoidmisel.  Peamised teemad eneseareng, mina-käsitlus, meeleoluhäired, ootamatud elusündmused, suhteprobleemid, lähisuhted jms. Psühholoogiline nõustaja on õppinud ja kasutab erinevate teaduspõhiste teraapiasuundade võtteid, tugineb oma töös teaduslikele alustele ja kinnitust leidnud kogemustele.

Superviisor

Superviisor on rahvusvahelisele (ANSE) ja rahvuslikule (ESCÜ) standardile vastava väljaõppe läbinud professionaal, kes lähtub oma tegevuses ESCÜ eetika juhistest. Ta on sõltumatu arengupartner inimestega töötavatele spetsialistile, meeskonnale või organisatsioonile. Superviisor aitab lahendada erineva sisuga tööalaseid teemasid, näiteks emotsionaalselt laetud kliendijuhtumeid või suhteid meeskonnas, tööalaseid või eetilisi dilemmasid jmt Superviisor on eelkõige ennetaja, kellega koostöö tulemusel kasvab tööga rahulolu, tulemuslikkus, eneseteadlikkus ja ametialased oskused. Supervisioon on kõige tõhusam läbipõlemise ärahoidmiseks ja töörõõmu hoidmiseks.

Superviisori tööks on:

 • Keeruliste olukordade lahendamine, sh klienditöös, meeskonnas, organisatsioonis
 • Läbipõlemise ennetamine ja töövõime hoidmine
Coach/arengutreener

Coach on eriväljaõppega spetsialist, kelle haridus, kogemused, tase vastavad ESCÜ, ICF, EMCC või sarnase ühenduse poolt määratletud (rahvusvahelistele) standarditele. Professionaalset coachi kasutavad enamasti nii äri – kui ka avaliku sektori juhid, eksperdid ja võtmetöötajad, kuid see nõustamismeetod sobib igale inimesele. Coach aitab juhtidel paremini toime tulla inimeste ja protsesside juhtimisega ja ekspertidel panustada enda töösse parimal võimalikul viisil. Coach on eelkõige mõttepartner, kellega koostöö tulemusel jõutakse püstitatud eemärkide ja muutuste elluviimiseni. Coaching on kõige tõhusam hirmude ja kahtluste udu puhastamiseks ning isikliku või meeskondliku potentsiaali avastamiseks.

Coach/arengutreeneri tööks on:

 • Struktureeritud koostöö juhiga eesmärkide saavutamiseks, oskuste või harjumuste omandamiseks
 • Meeskonna koostöö tõhustamine  ja töökultuuri kujundamine ning muudatuste juhtimine
Karjäärinõustaja

Karjäärinõustaja on kutsetunnistusega professionaal, kes toetab sõltumatult klienti tema karjääriga ehk töö või õpingutega seotud otsuste tegemisel ja elluviimisel. Karjäärinõustaja aitab välja selgitada kliendile huvipakkuvat tegevusvaldkonda, hinnata valitud suuna sobivust, leida isiklikke ressursse ja arenguvajadusi. Karjäärinõustaja on eelkõige teekaaslane, kellega koostöös selginevad karjääriperspektiivid, leitakse alternatiivseid tegutsemisvariante, kasvab enesekindlus ning teadlikkus arendusmeetoditest. Karjäärinõustamine on kõige tõhusam rahuldustpakkuva elustiili leidmiseks.

Karjäärinõustaja tööks on:

 • Soovitava tööelu või õpingutega seotud valikud ja eesmärkide seadmine (täiskasvanud, õpilased)
 • Karjäärimuutused ja arenguplaanid
Meie oma valdkonna ekspertidest koosnev meeskond aitab ennetada ja otsida lahendusi
ning õigeid ravimeetodeid erinevatele vaimse tervise probleemidele.