fbpx

Erivajadusega lapse vanemale

Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?

Erivajadusega lapse vanemale vajaliku abi ja õige asutuse leidmiseks.

Kohalik omavalitsus (KOV)

Kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja aitab leida sobivaid teenuseid ja toetusi ning korraldada vajalikku abi. Nad nõustavad, hindavad teenuste vajadust ning korraldavad teenuste rahastamist.

Koolide ja lasteaedade poole

Õpetajad ja tugispetsialistid (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) pakuvad tuge lapse heaolu tagamisel. Kui vajad, võid pöörduda ka koolipsühholoogide tugiliini poole.

Perearsti juurde

Perearst nõustab ja suunab vajadusel erialaspetsialistide juurde. Perearst tagab ka vajalikud uuringud ja ravi lapsele ning toetab lapsevanemat erinevatel terviseteemadel.

Sotsiaalkindlustusamet (SKA)

SKA pakub informatsiooni ja abi riiklike toetuste ning puudega seotud kulude hüvitamisel. Samuti tegelevad nad puude raskusastme tuvastamise ja lisakulude hüvitamisega seotud taotlustega.

Rajaleidja keskusesse

Rajaleidja keskus aitab selgitada välja lapse õppimisega seotud raskused ning annab edasisi juhtnööre hariduse omandamisel.

Lasteabi.ee

Ööpäevaringne nõustamine ja tugi.


Tutvu infolehega täpsemalt siin.

Oluline on leida sobiv tugi nii lapsele kui ka perele ning mitte kõhelda abi otsimast, kui seda vajatakse.